[1]
شبنم یزدانیS. Y., نسیم اثناعشریN. E., مهدی رفیعیM. R., و نگاه بازقلعهN. B., “بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 149-156, ژوئن 2021.