[1]
سعید نوراللهیانS. N., فریناز شیربانF. S., و وحید مجیریV. M., “بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 129-136, ژوئن 2021.