[1]
رویا چشم‌آورR. C., مهدی رفیعیM. R., شیرین زهرا فرهادS. Z. F., علیرضا عمرانیA. O., و بیژن تدبیریB. T., “مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 157-165, ژوئن 2021.