[1]
مسیح مجلسیM. M., هاجر عطارزادهH. A., آرش قدوسیA. G., و لیلا نجف‌زادهL. N., “بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 198-205, ژوئن 2021.