[1]
زهرا علی مهتریZ. A. M., مهدی رفیعیM. R., سعید آذربایجانیS. A., ندا احمدی روزبهانیN. A. R., و امیر حسین معینیA. H. M., “شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 321-328, آگوست 2021.