[1]
زهرا گلستان‌نژادZ. G., رحمان ناظریR. N., مرضیه غیورM. G., و مهدیه مهرفرM. M., “بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 262-272, آگوست 2021.