[1]
ساناز ضیائیS. Z., ریحانه فقیهیانR. F., آرمیتا والی سیچانیA. V. S., و ندا صفری دهاقانیN. S. D., “بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 67-77, ژوئن 2023.