[1]
عباس حقیقتA. H., ایمان محمدیI. M., علی کاظمیA. K., و ناصر کاویانیN. K., “بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می 2024.