[1]
تکتم خدادادیT. K., رضا خدادادیR. K., توحید خدادادیT. K., امیرحسین فتحیA. F., و فرشاد نادیانF. N., “بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 43-51, می 2024.