[1]
معصومه رستم‌زادهM. R., ثنا تخت اردشیرS. T., و بیژن نوریB. N., “مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 33-42, می 2024.