[1]
معصومه رستم زادهM. R., “رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می 2024.