[1]
خدادادیر., “مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, صص 425-433, دسامبر 2011.