[1]
مظاهریر., “مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 151-161, می 2012.