[1]
مقاره عابدا., “خمیردندان: مروری بر انواع، اجزاي تشکیل دهنده و عوارض احتمالی آن‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 183-204, ژوئن 2012.