[1]
ساعتچیم., عارفیا., نواییه., M. Saatchi, A. Arefi, و H. Navaei, “بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 444-452, نوامبر 2012.