[1]
نیلچیانف., “بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 622-628, ژانویه 2013.