[1]
عزيزيآ., “بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 616-621, فوریه 2013.