[1]
مقدسح., مقدسا., H. Moghaddas, و O. Moghaddas, “مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 273-283, جولای 2013.