[1]
بحرانیف., “بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 312-320, سپتامبر 2013.