[1]
اکبریم., شریفیم., مقدسم. ج., M. Akbari, M. Sharifi, و M. Moghaddas, “بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, صص 349-357, سپتامبر 2013.