[1]
M. Abdinian, V. Nikouei, M. Khatami-Bidgoli, عبدی‌نیانم., نیکوییو., و خاتمی بیدگلیم. س., “بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 2, صص 128-134, مارس 2014.