سعید نوراللهیانS. N., فریناز شیربانF. S., و وحید مجیریV. M. “بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 129-36, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6876.