رویا چشم‌آورR. C., مهدی رفیعیM. R., شیرین زهرا فرهادS. Z. F., علیرضا عمرانیA. O., و بیژن تدبیریB. T. “مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2021, صص 157-65, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6882.