زهرا گلستان‌نژادZ. G., رحمان ناظریR. N., مرضیه غیورM. G., و مهدیه مهرفرM. M. “بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Aug. 2021, صص 262-7, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7530.