محمد نجفیانM. N., سوسن صادقیانS. S., ایلناز احرامیE. E., و نسیم اثنا عشریN. E. “مقایسه‌ی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران کلاس ΙΙ با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، بدون درمان و با درمان ارتوسرجری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2021, صص 384-92, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8643.