ساناز ضیائیS. Z., ریحانه فقیهیانR. F., آرمیتا والی سیچانیA. V. S., و ندا صفری دهاقانیN. S. D. “بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, June 2023, صص 67-77, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1905.