احسان علی آبادیE. A., احمد همایونA. H., و حمیدرضا افتخارییانH. E. “بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 330-7, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.1978.