تکتم خدادادیT. K., رضا خدادادیR. K., توحید خدادادیT. K., امیرحسین فتحیA. F., و فرشاد نادیانF. N. “بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در ایمپلنت‌های بون لول”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 43-51, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2107.