معصومه رستم‌زادهM. R., ثنا تخت اردشیرS. T., و بیژن نوریB. N. “مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 33-42, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2125.