مظاهریر., احمدی روزبهانین., جباری فرس. ا., بیرجندین., بیاتح., R. Mazaheri, N. Ahmadi Rouzbahani, S. E. Jabarifar, N. Birjandi, و H. R. Bayat. “مقایسه وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان 11-8 ساله مدارس ابتدایی اصفهان و تأثیر آن بر خانواده‌ها”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, May 2012, صص 151-6, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/487.