احمدی روز بهانین., جباری فرس. ا., مظاهریر., رضوانح. ا., N. Ahmadi Rozbahani, S. E. Jabarifar, R. Mazaheri, و H. Rezvan. “بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, June 2012, صص 136-42, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/492.