مقاره عابدا., ضیاءپ., يقينيج., پورمرادیب., A. Moghareh Abed, P. Zia, J. Yaghini, و B. Pourmoradi. “خمیردندان: مروری بر انواع، اجزاي تشکیل دهنده و عوارض احتمالی آن‌ها”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, June 2012, صص 183-04, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/495.