مقدسح., مقدسا., H. Moghaddas, و O. Moghaddas. “مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 273-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/654.