بحرانیف., درفشیر., مزارعیف. ا., همتیح., F. Bahrani, R. Derafshi, F. Mazarei, و H. Hemati. “بررسی تأثیر سندبلاست و کاربرد پرایمر بر استحکام اتصال آکریل به فریم ورک پلاک تکه‌ای کروم- کبالت با طرح‌های نردبانی و مشبک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 4, Sept. 2013, صص 312-20, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/691.