Abdinian, M., V. Nikouei, M. Khatami-Bidgoli, عبدی‌نیانم., نیکوییو., و خاتمی بیدگلیم. س. “بررسی تأثیر تغییر موقعيت سر، حول محور ساجیتال بر میزان بزرگ‌نمایی تصویر پانورامیک در نواحی مختلف فکین نسبت به موقعيت نرمال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 2, Mar. 2014, صص 128-34, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/790.