غليانيپ., قاسمي تودشكچويهم., P. Ghalyani, و M. Ghasemi Tudeshkchuye. “بررسی سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 10, ش 5, July 2014, صص 345-52, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/839.