1.
پاکپور حاجی آقاا, احسانین, پوراسماعیلم, علیجان‌زادهم, Pakpour Haji Agha A, Ehsani N, Pouresmaeil M, Alijanzadeh M. وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش‌‌‌آموزان پیش‌دبستانی استان البرز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2016 [ارجاع شده 7جولای2022];12(1):72-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1157