1.
شبنم یزدانیSY, نسیم اثناعشریNE, مهدی رفیعیMR, نگاه بازقلعهNB. بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:149-56. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1667