1.
سعید نوراللهیانSN, فریناز شیربانFS, وحید مجیریVM. بررسی تأثیر سفیدکننده و جرم‌گیر خانگی بر سختی و زبری سطحی بیس آکریلی پلاک‌های ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 2جولای2022];:129-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1735