1.
یداله سلیمانی شایستهYSS, مهرداد پنج نوشMP, احمدرضا شمشیریAS, امین خلیل‌نژادAK, مجتبی بیانیMB, محمد مهدی پنجعلی زادهMMP. بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 18سپتامبر2021];:191-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1739