1.
رویا چشم‌آورRC, مهدی رفیعیMR, شیرین زهرا فرهادSZF, علیرضا عمرانیAO, بیژن تدبیریBT. مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 2مارس2024];:157-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1773