1.
زهرا گلستان‌نژادZG, رحمان ناظریRN, مرضیه غیورMG, مهدیه مهرفرMM. بررسی میزان آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک‌های شهر خرم‌آباد در زمینه‌ی تروما به دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 21ژانویه2022];:262-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1863