1.
بهاره ناظمی سلمانBNS, فایزه جعفریFJ, شبنم تمجید شبستریSTS, سقراط فقیه زادهSF, سیده سولماز طاهریSST. بررسی میزان آگاهی والدین از چگونگی مواجهه‌ی فوری با صدمات دندانی در شهر زنجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 19ژانویه2022];:301-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1869