1.
ساناز ضیائیSZ, ریحانه فقیهیانRF, آرمیتا والی سیچانیAVS, ندا صفری دهاقانیNSD. بررسی نگرش و عملکرد متخصصین دندان‌پزشکی کودکان ایران در کاربرد فایل‌های روتاری در پالپکتومی دندان‌های شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:67-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1905