1.
گلنوش مومنیGM, احسان رفیعیER, پریسا رنجبریانPR, سجاد باباییSB. ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:348-55. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1963