1.
عباس حقیقتAH, ایمان محمدیIM, علی کاظمیAK, ناصر کاویانیNK. بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1976