1.
عبادیانب, حاتمیم, Ebadian B, Hatami M. مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 19آوریل2024];6(4):410-25. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/210