1.
معصومه رستم‌زادهMR, ثنا تخت اردشیرST, بیژن نوریBN. مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:33-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2125