1.
فرهادع, برکتینب, کیوانز, Farhad A, Barekatain B, Keivan Z. بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25جولای2011 [ارجاع شده 7دسامبر2021];7(2):163-70. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/331