1.
برکتینب, فرهادع, ذوالفقاریم, Barekatain B, Farhad AR, Zolfaghari M. آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 2جولای2022];7(4):388-94. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/371